Poland
Języki

Urząd do oszacowania dochodów w pierwszej kolejności wykorzysta wewnętrzne dane

NSA w wyroku z 5 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1812/14, potwierdził, że w pierwszej kolejności do analizy rynkowości cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi zastosowanie powinny znaleźć wewnętrzne dane porównawcze. W analizowanym przypadku chodziło o zawyżenie przez podatnika stawki czynszu za wynajem nieruchomości od podmiotu powiązanego, co w opinii urzędu miało na celu zawyżenie kosztów uzyskania przychodów i zmniejszenie podstawy opodatkowania.  NSA uznał, biorąc pod uwagę fakt, że powierzchnia w tej samej nieruchomości wynajmowana była także podmiotom niepowiązanym, za poprawne zastosowanie przez organ metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z wykorzystaniem wewnętrznych danych dotyczących transakcji porównywalnych, jako metody szacowania dochodu.