Poland
Języki

Umorzenie wierzytelności bez dokumentacji podatkowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2016 r. o znaku 3063-ILPB2.4510.187.2016.1.AO wskazał, iż umorzenie wierzytelności (długu) nie jest transakcją, w której ustalono cenę i osiągnięto określony zysk. W konsekwencji, podatnicy nie mają obowiązku dokumentacyjnego dla takiego zdarzenia.