Poland
Języki

Uczestnictwo w TFI powoduje obowiązek dokumentacyjny

Pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową a funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w których spółki te są uczestnikami, zachodzą powiązania w rozumieniu art. 11 ust. 4 UPDOP. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2016 r., o znaku IBPB-1-2/4510-714/16-1/BKD. W analizowanej sprawie wnioskodawcą była spółka, która jest 100% udziałowcem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Zdaniem organu, spółka posiadając bezpośrednie powiązanie z Towarzystwem, wykazuje również pośrednie powiązanie z zarządzanymi przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnym.