Poland
Języki

Transakcje z funduszem inwestycyjnym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2017 r. o znaku IBPB-1-2.4510.32.2017.1.KP uznał spółkę posiadającą 100% certyfikatów inwestycyjnych w niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszu inwestycyjnym zamkniętym (FS), a w konsekwencji dysponującą także 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów funduszu, za podmiot powiązany, który bierze udział w jego kontroli. W konsekwencji, w analizowanym stanie faktycznym, spółkę i fundusz inwestycyjny uznano za podmioty powiązane na gruncie art. 11 ust. 4 pkt 1 UPDOP.