Poland
Języki

Transakcje wewnątrzgrupowe a progi wartości transakcji usługowych

Dla ustalenia, czy doszło do przekroczenia progów określonych dla transakcji usługowych (30 000 EUR) należy przyjąć łączną wartość wszystkich usług świadczonych pomiędzy dwoma podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym. Stanowisko to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 grudnia 2014 roku, o sygn. akt II FSK 2849/12. Nie ma zatem żadnego znaczenia co jest przedmiotem wykonanych usług. Istotne jest natomiast to, że dane czynności można zaklasyfikować do jednego zbiorczego katalogu jakim są usługi.

 

Źródło: Rzeczpospolita, Michał Brągiel, Marta Kotlińska