Poland
Języki

Transakcje realizowane pomiędzy spółką komandytową i jej komplementariuszem oraz pomiędzy spółkami komandytowymi

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2017 r. o znaku 1462-IPPB6.4510.579.2016.2.AZ uznał, że obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie są objęte spółki komandytowe. Nie są one bowiem podatnikami podatku dochodowego. W odniesieniu zatem do transakcji realizowanej pomiędzy spółką komandytową a sp. z o.o., tylko ta druga zobowiązana jest do przygotowania dokumentacji. Jednakże nawet po jej stronie nie powstanie obowiązek dokumentacyjny w przypadku transakcji zawieranych przez spółkę komandytową (w której jest komplementariuszem) z innymi powiązanymi z tą spółką komandytową spółkami komandytowymi. Sp. z o.o. nie jest bowiem w takim przypadku stroną transakcji.