Poland
Języki

Publikacja projektu zmian w zakresie cen transferowych

28 kwietnia 2015 roku opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu RCL UC167). Zakłada on m.in. wprowadzenie gruntownych zmian przepisów regulujących problematykę cen transferowych. W projekcie tym zaproponowano w szczególności: wprowadzenie nowych progów transakcyjnych dla sporządzania dokumentacji, rozszerzenie zakresu dokumentacji cen transferowych oraz informacji w niej ujmowanych, zwiększenie progu decydującego o powiązaniach kapitałowych pomiędzy podmiotami. Projekt wprowadza również trzy poziomy dokumentacji: lokalny, grupowy oraz tzw. raportowanie wg krajów – raport CbC.