Poland
Języki

Powiązania rodzinne tylko w kraju

Relacje o charakterze rodzinnym pomiędzy poszczególnymi osobami oraz podmiotami, w których osoby takie pełnią funkcje zarządcze, kontrolne bądź nadzorcze, mogą być podstawą do wystąpienia powiązań wyłącznie pomiędzy podmiotami krajowymi. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidalnej z 24 lutego 2017 r., o znaku 2461-IBPB-1-3.4510.1052.2016.1.AB.