Poland
Języki

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami działającymi w imieniu Skarbu Państwa

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami działającymi w imieniu Skarbu Państwa. Podmioty działające w imieniu Skarbu Państwa są podmiotami powiązanymi na podstawie art. 11 ust. 4 pkt 2 UPDOP, co w konsekwencji w zakresie transakcji dokonywanych między tymi podmiotami rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 lipca 2017 r., o znaku 0114-KDIP2-3.4010.42.2017.2.DP. Mimo wyjątkowego charakteru Skarbu Państwa, ustawodawca nie zdecydował się na zastosowanie regulacji analogicznej jak w przypadku świadczeń pomiędzy podmiotami podatkowej grupy kapitałowej (art. 11 ust. 8 pkt 1 UPDOP).