Poland
Języki

Nie można określić warunków rynkowych dla odpłatnego zbycia udziałów

Brak możliwości określenia warunków rynkowych dla odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia. W sytuacji odpłatnego zbycia udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia (unicestwienia), nie można ustalić czy czynność ta została przeprowadzona z zachowaniem warunków rynkowych, ponieważ czynność ta może być dokonywana tylko pomiędzy podmiotami powiązanymi – między spółką a wspólnikiem. Zatem, w stosunku dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem art. 11 UPDOP nie ma zastosowania (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2017 r., o znaku 0111-KDIB1-2.4010.109.2017.1.AK).