Poland
Języki

Kwestie sporządzania dokumentacji w transakcjach na linii członkowie podatkowej grupy kapitałowej - spółki nienależące do PGK

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych w transakcjach między członkami podatkowej grupy kapitałowej a spółkami nienależącymi do PGK. W odniesieniu do transakcji zawieranych między członkami podatkowej grupy kapitałowej a spółkami nienależącymi do PGK będącymi jednocześnie podmiotami powiązanymi, to PGK będzie zobowiązana do sporządzenia DCT, a nie spółki wchodzące w jej skład. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2017 r., o znaku 0114-KDIP2-2.4010.79.2017.1.AZ. W przedmiotowej interpretacji Dyrektor KIS odniósł się również do sposobu kalkulacji limitu transakcji, tj. czy należy brać pod uwagę wszystkie transakcje realizowane z jednym podmiotem, czy może transakcje jednego rodzaju, czy jednak limit ten odnosić do każdej transakcji osobno. W podsumowaniu stwierdził, że dla potrzeb oceny istotności wpływu transakcji na wysokość dochodu, w rozumieniu art. 9a ust. 1d UPDOP, należy sumować transakcje lub inne zdarzenia tego samego rodzaju zawierane z tym samym podmiotem powiązanym. Wątpliwości nasuwać mogą jednak wcześniejsze rozważania organu podatkowego, w trakcie których to wskazywał niejednokrotnie, że limit ten należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym.