Poland
Języki

Korekta poziomu dochodowości bez faktury VAT

Faktura ma na celu dokumentować sprzedaż, więc nie trzeba jej wystawiać w przypadku korekty dochodowości, która wynika z przyjętej w grupie polityki cen transferowych. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2016 roku, o znaku 2461-IBPP4.4512.82.16.1.PK. Powyższe będzie miało miejsce jeżeli wyrównanie dochodowości nie jest wynikiem błędu żadnej ze stron, a jego wysokość nie była i nie mogła być znana w okresach wcześniejszych niż następuje rozliczenie dokumentem korygującym między podmiotami powiązanymi. Tym samym jeśli wyrównanie dochodowości do ustalonego między podmiotami powiązanymi poziomu nie wiąże się z jakimkolwiek świadczeniem ze strony drugiego podmiotu i nie istnieje określone działanie stanowiące wzajemne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, które stanowi świadczenie usług, korekta cen transferowych pozostaje poza zakresem ustawy o VAT. W takiej sytuacji wystawienie faktury jest bezpodstawne, a udokumentowanie powinno nastąpić za pomocą np. noty księgowej.