Poland
Języki

Korekta dochodowości nie stanowi kosztów uzyskania przychodów

Podatnik nie powiększy kosztów uzyskania przychodów wynikających z korekt dochodowości dokonywanych na podstawie przyjętej w grupie polityki cen transferowych, ponieważ zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 5 września 2016 roku, o znaku IBPB-1-2/4510-542/16-2/KP, zobowiązanie to nie będzie kosztem, który pozostawałby w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Zdaniem organu podatkowego nie można racjonalnie powiązać tego wydatku z przychodami podatnika bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże już korekta in plus, tj. korekta dochodowości skutkująca otrzymaniem przez podatnika dodatkowych środków finansowych, zdaniem organu podatkowego stanowić będzie przychód w momencie otrzymania środków finansowych, o którym mowa w art. 12 ust. 3e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.