Poland
Języki

Konwersja wierzytelności na udziały a dokumentacja cen transferowych

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym podmiotu powiązanego w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności nie podlega obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a UPDOP – uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2016 r., o znaku 2461-IBPB-1-2.4510.992.2016.1.BG. W ocenie organu podatkowego nie jest możliwe odniesienie konwersji wierzytelności na udziały do warunków rynkowych. Brak porównywalnych transakcji pomiędzy niezależnymi podmiotami przesądza bowiem o braku możliwości określenia warunków, jakie uzgodniłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane.