Poland
Języki

Konsekwencje przekroczenia przewidzianych prawem progów transakcyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 12 listopada 2015 r., o sygn. akt I SA/Bk 412/15 podkreślił, że przekroczenie limitu transakcji (w rozpatrywanym przez sąd przypadku progu 100 000 EUR) rodzi ten skutek, że dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona dla wszystkich transakcji, które miały miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym.

 

Źródło: Gazeta Prawna; Łukasz Zalewski