Poland
Języki

Kiedy sankcyjna stawka 50%, a kiedy 19%

Zgodnie z wyrokiem NSA z 13 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2288/14, na zastosowanie 50% stawki sankcyjnej dla szacowania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi organ podatkowy ma tylko 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po tym czasie, do momentu upływu 5 lat, także liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowym, może on zastosować jedynie podstawową stawkę wynoszącą 19%.