Poland
Języki

Kiedy nie występuje obowiązek dokumentacyjny?

Jeśli ceny wynikają z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów normatywnych obowiązek dokumentacyjny nie wystąpi. W sytuacji, gdy ceny za dane usługi/towary będące przedmiotem transakcji realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi nie odbiegają od cen rynkowych, albowiem wynikają z ustaw oraz aktów normatywnych wydanych na ich podstawie, podatnik nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2017 r., o znaku 0111-KDIB1-1.4010.73.2017.1.BS, 0111-KDIB1-1.4010.54.2017.1.BS).