RSM Poland
Języki

Języki

Kiedy nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Na gruncie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. brak jest obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku podatnika, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przepis art. 25a ust. 1 UPDOF wyraźnie bowiem wskazuje, że konieczność sporządzenia dokumentacji występuje, gdy podatnik w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzi i prowadził księgi rachunkowe. W przypadku podatnika prowadzącego KPiR warunek ten nie jest spełniony (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2017 r., o znaku 0115-KDIT3.4011.146.2017.1.MR).