Poland
Języki

Grupowanie transakcji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 23 lutego 2017 r. o sygn. I SA/Kr 1290/16 orzekł, iż o obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych decyduje łączna wartość wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, nie ma zatem uzasadnienia sumowanie transakcji wyłącznie w ramach „jednego rodzaju". Zdaniem WSA określenie „jednego rodzaju" odnosi się wyłącznie do innych zdarzeń, a nie do transakcji. Taka interpretacja przepisu, wskazująca na konieczność zsumowania łącznej wartości wszystkich transakcji i odniesienia jej do ustawowego progu, ma doniosłe konsekwencje dla liczby transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu. W efekcie, nawet pojedyncze transakcje niewielkiej wartości, które samodzielnie nie przekroczyłyby progu, powinny zostać udokumentowane. Ponadto, ich ujęcie w dokumentacji podatkowej, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, spowoduje również konieczność sporządzenia analiz danych porównawczych.