Poland
Języki

Czy cash pooling nadal pozostaje atrakcyjny?

Niekorzystne dla podatników orzecznictwo – interpretacje indywidualne organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych prowadzą do wniosku, że cash pooling jako metoda dokonywania optymalizacji podatkowej przestaje być opłacalna. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 września 2015 roku, o sygn. akt II FSK 3137/14 podkreślił, że cash pooling wypełnia znamiona definicyjne pożyczki. Oznacza to konieczność uwzględnia przepisów dotyczących cienkiej kapitalizacji. Nie można pominąć także obowiązku w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. Ponadto w odniesieniu do wypłaty odsetek, gdy uczestnikami cash poolingu są spółki mające siedziby w różnych państwach, podatnicy zobowiązani są do zastosowania właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Piotr Liss, Tax Partner w RSM Poland