Poland
Języki

Cash pooling a dokumentacja cen transferowych

Udział w systemie cash poolingu wiąże się z koniecznością przygotowania dokumentacji cen transferowych, jeżeli przekroczone zostały progi transakcyjne (w takim przypadku analizie podlegać będzie próg 30 000 EUR). Istotą zawarcia umowy cash poolingu jest przekazanie środków finansowych w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek. Oznacza to, że umowa taka ma cechy zbliżone do umowy pożyczki, a zatem należy ją rozpatrywać w kategorii transakcji. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 listopada 2015 r., o znaku IBPB-1-2-/4510-438/15/MW.

 

Źródło: Rzeczpospolita; Justyna Jóźwiak