Poland
Języki

Brak powiązań na linii samorządowy zakład budżetowy - gmina według art. 11 UPDOP

Pomiędzy samorządowym zakładem budżetowym a gminą nie ma powiązań w rozumieniu art. 11 UPDOP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 3 lipca 2017 r., o znaku 0112-KDIL3-3.4010.5.2017.2.KP, uznał, że analizując istniejące relacje pomiędzy samorządowym zakładem budżetowym – będącym jednostką organizacyjną urzędu gminy – a gminą, nie może być mowy o powiązaniu między tymi podmiotami w rozumieniu art. 11 UPDOP. W konsekwencji art. 9a UPDOP nie znajduje zastosowania w odniesieniu do transakcji dokonywanych między tymi podmiotami, co oznacza że nie są one zobowiązane do ich dokumentowania.