Poland
Języki

Sądy administracyjne i organy podatkowe podkreślają, że sam fakt wystąpienia okoliczności, wskazanych w art. 9a ust. 2 UPDOP tj. przekroczenie limitów sprzedaży, już obliguje podmioty powiązane do sporządzenia dokumentacji. Poprzez określenie „na bieżąco” rozumie się, że dokumentacja podatkowa powinna być przygotowywana w miarę realizacji umów, które z punktu widzenia ustawy trzeba kwalifikować jako transakcje z podmiotami powiązanymi. Przepisy UPDOP nie określają, w jakim terminie należy sporządzić dokumentację, w związku z czym dokonując analizy art. 9a i art. 11 UPDOP oraz biorąc pod uwagę charakter i cel, jakiemu ma służyć dokumentacja podatkowa, podatnik powinien ją kompletować na bieżąco tj. w momencie zaistnienia warunków obligujących do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

W związku z powyższym, kiedy podmiot stwierdzi, że przekroczył ustawowe limity powinien zacząć sporządzać dokumentacje cen transferowych, czyli tworzyć ją na bieżąco.

 

Opracowane na podstawie:

NSA z 13.01.2010 r., sygn. akt II FSK 1739/08

WSA w Gorzowie Wlkp. z 3.04.2014 r., sygn. akt I SA/Go 86/14

WSA w Bydgoszczy z 20.11.2013 r., sygn. akt I SA/Bd 808/13

WSA w Gdańsku z 19.06.2013 r., sygn. akt I SA/Gd 529/13

WSA w Warszawie z 5.02.2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1728/07

DIS w Bydgoszczy z 4.12.2014 r., znak ITPB3/423-89/13/14-S/MK

DIS w Warszawie z 6.08.2014 r., znak IPPB5/423-446/14-2/AS

DIS w Warszawie z 18.12.2012 r., znak IPPB5/423-821/12-2/AS

DIS w Warszawie z 31.08.2012 r., znak IPPB5/423-456/12-2/AS