Poland
Języki

Z najnowszego orzecznictwa NSA wynika, że wniesienie aportu do spółki kapitałowej w formie udziałów lub akcji, a także objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny, podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu w zakresie cen transferowych. W uzasadnieniu wyroku sąd kasacyjny wskazał, że w kontekście analizowania transakcji należy posługiwać się najszerszą definicją tego pojęcia, które zgodnie z regułami znaczeniowymi języka polskiego rozumiane jest jako zawarcie umowy, zwłaszcza handlowej dotyczącej kupna lub sprzedaży, układ, porozumienie jako wynik rokowań. W konsekwencji w opinii sądu również te zdarzenia gospodarcze, w wyniku których nie dochodzi do powstania zobowiązania podatkowego (są neutralne podatkowo) powinny zostać objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.

 

Opracowane na podstawie:

NSA z 8.03.2016 r., sygn. akt II FSK 4000/13

DIS w Warszawie z 31.08.2012 r., znak IPPB5/423-456/12-2/AS