RSM Poland
Języki

Języki

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego a poniesienie straty przez jeden z podmiotów powiązanych uczestniczących w jednorodnej transakcji kontrolowanej

Jeżeli transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym jest realizowana z wieloma podmiotami powiązanymi, a chociaż jeden z nich poniósł stratę podatkową, to zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji na podstawie art. 11n pkt 1 UPDOP nie będzie miało zastosowania dla danej transakcji – tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2020 r. o znaku 0111-KDIB2-1.4010.184.2020.2.AR.