Poland
Języki

Zastosowanie nowych przepisów w zakresie cen transferowych a obowiązek sporządzenia CIT-TP

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.198.2019.2.SJ potwierdził, że w odniesieniu do sposobu realizacji obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych za rok 2018 podatnicy nie mogą dokonać wyboru reżimu prawnego. Oznacza to, że obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP należy przeanalizować biorąc pod uwagę stare przepisy (obowiązujące do końca 2018 r.), nawet jeżeli w odniesieniu do obowiązków związanych z cenami transferowymi dotyczącymi transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. podatnik dokonał wyboru nowych przepisów (obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.).