Poland
Języki

Wyjaśnienia MF w zakresie składania ORD-U za rok 2018

Minister Finansów wskazał, że podatnicy zobowiązani do złożenia CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Fakt iż art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej został uchylony ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. oznacza, że dopiero przy składaniu uproszczonego sprawozdania CITP/TP i PIT/TP za 2019 r. obowiązkowe będzie również złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

Źródło: Ministerstwo Finansów