Poland
Języki

Wyjaśnienia MF w sprawie przepisów o cenach transferowych w 2018 i 2019 roku

Ministerstwo Finansów prostuje wątpliwości podatników dotyczące braku podstawy prawnej obligującej do sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2018 rok. Resort wyjaśnił, że do określenia obowiązków w zakresie cen transferowych za 2018 rok stosuje się – co do zasady – przepisy obowiązujące w roku 2018. Jednocześnie, na podstawie art. 44 ust. 2 nowelizacji podatnicy mają możliwość wyboru nowych przepisów do wszystkich transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów