Poland
Języki

Wpływ wielkości przychodów od kontrahenta a powstanie powiązań

Fakt, iż zasadnicza część przychodów (ok. 85-95% miesięcznie) podatnika pochodzi od jednego kontrahenta nie wpływa na wystąpienie powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 UPDOP. Jeżeli podmioty nie są powiązane czy to poprzez powiązania o charakterze formalnym (posiadanie udziałów, pełnienie funkcji w organach), czy też poprzez powiązania o charakterze nieformalnym (wywieranie znaczącego wpływu) to skala transakcji czy wielkość udziału w przychodach podatnika na skutek współpracy z jednym podmiotem gospodarczym nie pozwala na zakwalifikowanie tych podmiotów jako podmioty powiązane – wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.97.2019.2.SJ.