RSM Poland
Języki

Języki

Wartość transakcji w kwocie netto

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (m.in. interpretacja z 17 maja 2019 r. o znaku DPP13.8221.22.2019.GTM; interpretacja z 24 maja 2019 r. o znaku DPP13.8221.26.2019.GTM) dokonał zmian kilku interpretacji indywidualnych dyrektora KIS (m.in. interpretacji z 11 grudnia 2017 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.449.2017.1.APO; interpretacji z 21 lutego 2018 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.460.2017.1.AW) wydanych w przedmiocie ustalania progów transakcji. Szef KAS przyznał rację podatnikom, którzy w zakresie ustalania progów wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d i ust. 1e UPDOP, brali pod uwagę wartości netto, czyli bez podatku VAT.