RSM Poland
Języki

Języki

Wartość netto czy brutto transakcji?

Jak wynika z interpretacji wydanej 29 listopada 2017 r., o znaku 0111-KDIB1-1.4011.228.2017.1.NL, określone w przepisach art. 25a ust. 1d pkt 1-3 UPDOF progi wartościowe dla transakcji z podmiotami powiązanymi, których przekroczenie rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych odnoszą się do wartości brutto transakcji. Obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje transakcję lub transakcje, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość określonych w ustawie wyżej wskazanych kwotowych limitów. Ponieważ podmiot zawierając transakcje określa jej wartość jako kwotę zawierającą podatek od towarów i usług, to taka kwota będzie stanowiła wymagalną kwotę świadczenia.