RSM Poland
Języki

Języki

Ustalanie progów w przypadku transakcji z kilkoma podmiotami powiązanymi

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.241.2019.1.MBD potwierdził, że wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym jest ustalana m.in. bez względu na liczbę podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana. Przedmiotowe wynika bowiem wprost z art. 11k ust. 4 UPDOP. O jednorodności transakcji kontrolowanych nie decyduje bowiem fakt dokonywania tej transakcji z jednym podmiotem powiązanym, a przesłanki określone w art. 11k ust. 5 UPDOP.