Poland
Języki

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych w przypadku pożyczek

Transakcje w zakresie udostępnienia finansowania podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu tylko w roku zawarcia umowy pożyczki. Takie stanowisko zostało zaprezentowane w kilku interpretacjach indywidualnych wydanych przez dyrektora KIS na początku 2018 r. (m.in. interpretacja z 29 marca 2018 r. o znaku 0111-KDIB2-2.4010.2.2018.1.APA, interpretacja z 19 lutego 2018 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.311.2017.1.AZ czy też interpretacja z 14 lutego 2018 r. o znaku 0115-KDIT2-3.4010.380.2017.1.JG). W przypadku umowy pożyczki transakcja jest dokonywana w momencie zobowiązania się pożyczkodawcy do jej udzielenia i zobowiązania się pożyczkobiorcy do jej spłaty – czyli de facto w momencie zawarcia umowy pożyczki. Zatem podatnik nie jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji w kolejnych latach podatkowych, chyba że dojdzie do zmiany istotnych warunków umowy i/lub wydłużenia terminu spłaty odsetek. Stanowisko dotyczące transakcji finansowych przedstawione zostało także w interpretacji ogólnej dotyczącej aktualizacji dokumentacji cen transferowych.