RSM Poland
Języki

Języki

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych w przypadku podatkowych grup kapitałowych (PGK) w 2018 i 2019 roku

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r. progi istotności dla transakcji zawieranych przez poszczególne spółki tworzące PGK z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK, powinny być kalkulowane łącznie dla PGK poprzez zsumowanie wartości przychodów poszczególnych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową – tak dyrektor KIS uznał m.in. w interpretacji indywidualnej z 22 lutego 2018 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.37.2018.1.DP. Natomiast na gruncie przepisów obwiązujących od stycznia 2019 r., limity jednorodnych transakcji kontrolowanych, które powodują powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, należy odnosić do podmiotów wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, a nie do całej PGK – tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 7 maja 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.72.2019.1.SJ. Organ wyjaśnił, że powyższe twierdzenie jest konsekwencją regulacji zwartej w art. 11k ust. 1 UPDOP, w której ustawodawca nałożył obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podmioty powiązane, nie zaś na podatników, jak miało to miejsce przed 1 stycznia 2019 r.