Języki

Poland
Języki

Języki

Rozporządzenie w sprawie CBCR

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r., w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 21 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1176). Rozporządzenie wypełnia delegację zawartą w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wskazując jakiego rodzaju informacje o grupie podmiotów będzie trzeba przekazać oraz w jakiej formie powinny być one przesyłane przez podatników. Dane te będą wykorzystywane następnie zarówno przez krajowe jak i zagraniczne organy podatkowe do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych.