Poland
Języki

Rozporządzenia wprowadzające formularze CIT/TP i PIT-TP

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-TP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1190) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-TP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1205) zostały opublikowane odpowiednio w dniu 22 i 23 czerwca 2017 r. Rozporządzenia te wprowadzają formularze stanowiące uproszczone sprawozdania w sprawie transakcji lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak również dotyczą one płatności należności dokonywanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Wskazane powyżej sprawozdania będą stanowić załączniki do zeznań podatkowych składanych za 2017 rok.