Poland
Języki

Rozliczenie straty z lat ubiegłych a możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych wprowadzają zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, które nie poniosły w roku podatkowym straty podatkowej oraz nie korzystały z określonych zwolnień podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ wyjaśnił, że chodzi wyłącznie o stratę poniesioną w danym, badanym roku. Zatem, jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki określone w art. 11n ust. 1 UPDOP, a podatnik na koniec roku podatkowego nie ponosi straty podatkowej, nie ma obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Bez wpływu na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia, pozostaje odliczanie strat z lat ubiegłych.