Poland
Języki

Rosnące zainteresowanie branżą farmaceutyczną

Nasilają się kontrole podatkowe w branży farmaceutycznej. Postępowania trwają obecnie u ponad 20 podmiotów. Organy podatkowe skupiają się przede wszystkim na transakcjach z podmiotami powiązanymi w ramach grup kapitałowych, jak również na usługach niematerialnych oraz rozliczeniach VAT. W tym zakresie szczególnej weryfikacji podlegają umowy przewidujące między innymi finansowanie (umowy pożyczki, cash management lub cash pooling), jak również umowy dotyczące zarządzania, treasury, outsourcingu, czy też wsparcia technicznego oraz podziału kosztów między podmiotami powiązanymi.

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Chodziński