Poland
Języki

Publikacja interaktywnego formularza informacji o cenach transferowych (TPR-C)

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C). Testowy formularz podlega konsultacjom podatkowym, których celem jest uzyskanie opinii podatników w zakresie poprawności merytorycznej i logicznej formularza TPR-C. Zgłaszane uwagi zostaną uwzględnione przy przygotowaniu analogicznego formularza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P).

 

Źródło: Ministerstwo Finansów