RSM Poland
Języki

Języki

Przejęcie spółek a obowiązki w zakresie cen transferowych

W przypadku połączenia kilku spółek w jedną, podmiot dokonujący przejęcia jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zarówno w zakresie transakcji dokonywanych przez ten podmiot ze spółkami przejmowanymi, jak i dokonywanych pomiędzy spółkami przejmowanymi. Ze względu na powyższe, należy stwierdzić, że podmiot przejmujący jest również zobowiązany do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP za spółki przejęte za rok podatkowy, w którym miało miejsce przejęcie tych spółek – tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.336.2019.1.SJ.