RSM Poland
Języki

Języki

Projekt ustawy dot. uprzednich porozumień cenowych (APA) przyjęty przez Radę Ministrów

Rząd przyjął projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (nr z wykazu UC153). Projekt przewiduje m.in. możliwość złożenia wniosku o APA przez inwestora zagranicznego, planującego inwestycje w Polsce. Zawarcie APA jest korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ organy podatkowe nie będą mogły zakwestionować cen stosowanych w transakcjach objętych APA. Niestety regulacja dotycząca uproszczonej procedury APA (tzw. uAPA) została wyłączona z ww. projektu i ma być przedmiotem osobnego procedowania.