Języki

Poland
Języki

Języki

Powiązania z funduszem inwestycyjnym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 maja 2017 r., o znaku 0111-KDIB1-2.4010.11.2017.2.BD, uznał wnioskodawcę będącego bezpośrednim i pośrednim udziałowcem w niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszu inwestycyjnym zamkniętym (NSFIZ) za podmiot powiązany na gruncie art. 11 ust. 4 pkt 2 UPDOP. Ponadto, DKIS wskazał na istnienie powiązań pomiędzy spółką a NSFIZ, w sytuacji posiadania 100% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez fundusz, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów funduszu na podstawie art. 11 ust. 4 pkt 1 UPDOP (interpretacja z 16 maja 2017 r., o znaku 0111-KDIB1-2.4010.1.2017.2.KP).