Poland
Języki

Powiązania z funduszem inwestycyjnym

Sytuacja, w której spółka akcyjna jest jednocześnie jedynym udziałowcem wnioskodawcy (spółki) i posiadaczem certyfikatów inwestycyjnych w niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszu inwestycyjnym zamkniętym, oznacza istnienie pośrednich powiązań pomiędzy wnioskodawcą a funduszem (art. 11 ust. 4 pkt 2 UPDOP). Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 maja 2017 r., o znaku 0111-KDIB2-1.4010.3.2017.2.ZK.