RSM Poland
Języki

Języki

OECD: Wytyczne dot. transakcji finansowych

Na stronie OECD zostały opublikowane Wytyczne dot. transakcji finansowych – Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10. W dokumencie opisano specyfikę transakcji pożyczek, cash-poolingu, hedgingu, gwarancji, ubezpieczenia oraz reasekuracji. Wytyczne opisują aspekty cen transferowych transakcji finansowych i zawierają wiele przykładów ilustrujących zasady omówione w tym raporcie.

Link do dokumentu OECD