Poland
Języki

Odpowiedź MF na zapytanie poselskie w sprawie obowiązku podatkowego w przypadku bezpłatnego użytkowania znaku towarowego w ramach grupy kapitałowej

W odpowiedzi na zapytanie poleskie nr 7136, Minister Finansów wyjaśnił, że nieodpłatne korzystanie ze znaku towarowego w ramach grupy kapitałowej, w określonych okolicznościach, może być uzasadnione ze względu na charakter danej transakcji lub działalności. W konsekwencji, w takich przypadkach nie będzie generować przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Niemniej jednak, każda sprawa wymaga indywidualnej oceny stanu faktycznego.

Źródło: Ministerstwo Finansów