Poland
Języki

Odpowiedź MF na interpelacje poselskie w sprawie sporządzania dokumentacji cen transferowych dla PGK oraz okresu dla określania progów spółki niebędącej podatnikiem CIT

Ministerstwo Finansów opublikowało dwie odpowiedzi na interpelacje poselskie. W jednej z nich (odpowiedź na interpelację poselską o nr 18590) organ wskazał, że progi dot. sporządzania DCT w przypadku podatkowych grup kapitałowych należy odnosić do PGK jako całości, a nie osobno do poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK. Natomiast w odpowiedzi na drugą interpelację poselską o nr 18591, Minister Finansów wskazał, że w przypadku spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych okresem, który powinien być podstawą do określenia progów w zakresie sporządzenia DCT jest rok obrotowy spółki niebędącej podatnikiem.

Źródło: Ministerstwo Finansów