RSM Poland
Języki

Języki

Odpowiedź MF na interpelację poselską w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych u podmiotów powstałych z przekształcenia

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską o nr 22035, podmioty powstałe z przekształcenia zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji podatkowej za pierwszy rok podatkowy, pod warunkiem, że zostały spełnione przesłanki określone w art. 9a ust. 1 pkt 1 UPDOP. W analizowanej odpowiedzi opisany został również sposób ustalania progu, po przekroczeniu którego powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów