Poland
Języki

Odpowiedź MF na interpelację poselską dotyczącą liczby APA

Minister Rozwoju i Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską o nr 9819 w sprawie porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Pytanie w interpelacji dotyczyło liczby zawartych porozumień, stopnia ochrony interesu publicznego i ewentualnego wprowadzenia jawności tych porozumień.

Źródło: Ministerstwo Finansów