Poland
Języki

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W obwieszczeniu ogłoszono rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniający (jako jeden z warunków) do skorzystania z nowo wprowadzanego uproszczenia typu safe harbour w zakresie cen transferowych. Uproszczenie to zwalnia podatników z obowiązku przygotowania analizy porównawczej lub opisu zgodności dla ww. transakcji.

Źródło: Ministerstwo Finansów