RSM Poland
Języki

Języki

Obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych (TPR)

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach z 9 lipca 2020 r. o znaku 0111-KDIB2-1.4010.173.2020.1.PB oraz z 24 lipca 2020 r. o znaku 0111-KDWB.4010.7.2020.1.KK potwierdza, że podmioty powiązane realizujące transakcje krajowe, których wartość (rozpatrywana z perspektywy transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym) nie przekracza progów kwotowych wskazanych w art. 11k ust. 2 UPDOP, nie są zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych.